ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 KULLANIM, HİZMET ALAN ve HİZMET VEREN SÖZLEŞMESİ

1.İş bu kullanım sözleşmesi, ticari unvanı “ustahome.com” olan web sitesi  tarafından sağlanan hizmetin ne şekilde ve hangi koşullarda kullanılacağını belirler. Bu metinde kullanılan "kullanıcı" terimi  ” Herhangi bir sebeple Web Sitesi’ ni kullanan kişileri;  “Hizmet Alan” Web Sitesi üzerinden Hizmet Talebi için arayan gerçek veya tüzel kişiyi,  “Hizmet Veren” Hizmet sağlamak üzere Web Sitesi üzerinden Meslek Profili oluşturan ve sözleşmeyi onaylayan şahıs, kuruluş veya tüzel kişiyi (Hizmet Veren tüzel bir kişi ise, söz konusu tanım Hizmet Veren adına hizmetleri yürüten ve ona bağlı olarak çalışan kişileri de kapsar.), 'firma' terimi ustahome.com web sitesini ifade etmektedir.

2.ustahome.com sitesi Hizmet Veren içeriklerini kendileri oluşturdukları hizmet, ürün bilgilerinin, kendisine bildirilen içeriğe uygun olarak ve işbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde, Web Sitesi’ nde yer almasını sağlar. ustahome.com yalnızca bir platformdur, Web Sitesi’ nde yer alan hizmetlerin sahibi veya sağlayıcısı değildir

3.En az 18 yaşında olan ve temyiz kudretini haiz herhangi bir Kullanıcı kayıt formunda talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurarak işbu Sözleşme koşullarını onayladıktan sonra kabul edilen koşul ve içeriğe uygun bir Meslek Profili oluşturup Hizmet Veren sıfatı kazanabilir. Meslek Profili oluşturmak için isim, marka, unvan, iletişim bilgisi, vergi dairesi, vergi numarası gibi kayıt anında istenen bilgiler eksiksiz ve açık olarak verilmelidir. Meslek Profili ile ilgili hizmetleri vermek için gerekli lisansa (varsa) ve nitelik, deneyim ve kabiliyete sahip olduğunu kanıtlayacak ek belge, ruhsat, lisans, ehliyet, diploma, servis yetki belgesi, ticaret sicil belgesi, oda kaydı gibi evrakın ve referansların da girişi yapılmalıdır. Hizmet sonucunda vermesi gereken evrak, fatura, fiş dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın kanuni mevzuat dahilinde sair tüm evrakı da hizmetin ifası ile birlikte Hizmet Alan’ a iletmek Hizmet Veren’ in sorumluluğundadır. ustahome.com’ un söz konusu belgelerin teminine ilişkin olarak herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır

4. ustahome.com, Hizmet Veren ve Hizmet Alanlar arasında hizmet iptal, indirim veya ücret iade koşulları gibi konulara ilişkin olarak doğabilecek anlaşmazlıklarda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

5.ustahome.com’ un Hizmet Alan ile Hizmet Veren arasındaki teklif, icap, kabul, sözleşme ve ödeme aşamalarında herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. ustahome.com, Hizmet Alan ve Hizmet Veren arasında uyum olacağını veya Hizmet Alan’ ın bölgesinde, Hizmet Alan’ ın işini istenen zamanda ve yerde yapmaya muktedir Hizmet Veren bulacağını ya da bulunduracağını garanti etmez ve edemez. Hizmet Alanlar Hizmet Veren hakkında gerekli araştırmayı kendileri yapmalıdırlar.

Web Sitesi aracılığı ile Hizmet Verenler’ den alınacak hizmetlere ilişkin her türlü sorumluluk Hizmet Verenlere aittir. ustahome.com’ nun hiçbir sorumluluğu bulunmaz.ustahome.com, Hizmet Veren' i veya hizmetlerini, çalışma performansını ya da verilen hizmetlerin sonucu veya kalitesini garanti etmez. ustahome.com, kullanıcı oylamaları ve kullanıcı yorumları gibi sistem içindeki bazı algoritmalar aracılığıyla Hizmet Veren’ ler arasında bir sıralama, derecelendirme ve kategorilendirme yapabilir, bazı Hizmet Veren’ leri çokça beğenilmiş, tercih edilmiş veya memnun kalınmış olması sebebiyle ön plana çıkarabilir. Ancak söz konusu durum, ustahome.com’ un vermiş olduğu bir tasdik veya garanti anlamına gelmemektedir.ustahome.com, Hizmet Veren ve Hizmet Alan arasındaki ilişkiden sorumlu olmayıp, Hizmet Veren’ in sağlayacağı hizmet sırasında veya herhangi bir zamanda Hizmet Alan veya 3. kişilere vereceği zararlardan ustahome.com’ un hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

ustahome.com Hizmet Verenlerin güvenilirliği, ilgili hizmeti sağlamak için uygun ve yetkin olduğu, hizmetlerin verilmesi veya zamanında verilmesi, güvenli ve hatasız olması, hizmet kullanımından elde edilecek sonuçların yeterliliği veya güvenilirliği veya hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi gibi konularında hiçbir garanti veya taahhütte bulunmamaktadır. ustahome.com tarafından doğrulansa dahi referans kontrolleri bir Hizmet Veren’ in gelecekteki davranışlarını belirlemez.

Hizmet Alan’ dan veya Hizmet Veren’ den kaynaklanan hatalardan (yanlış tarih verilmesi, hizmet başlama saatinde Hizmet Alan’ ın adreste bulunmaması, Hizmet Veren’ in ilgili tarih ve saatte hizmetin ifası için gitmemesi vb.) dolayı ustahome.com’ nun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. ustahome.com söz konusu durumların oluşmaması için azami gayreti gösterecektir. Ancak oluşan hatalardan veya zararlardan dolayı Hizmet Veren’ e veya Hizmet Alan’ a herhangi bir bedel veya tazminat ödemeyecektir.Hizmet Veren tarafından Meslek Profilinde belirtilen bilgi veya beyanatların doğruluğu Hizmet Veren tarafından taahhüt edilmektedir, ustahome.com’ nun hiçbir sorumluluğu bulunmaz.

Hizmete ilişkin olarak yürürlükteki mevzuat kapsamında temin etmesi gereken her türlü izin, onay, kontrol belgesi, ruhsat vb. belgeye ilişkin sorumluluk Hizmet Verenlere ait olup, aksi takdirde doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk Hizmet Veren’ e aittir. ustahome.com’ nun ve 3. kişilerin bu nedenle uğradığı ve/veya uğrayacağı zararlardan sorumluluk ve her türlü zararın tazmin yükümlülüğü Hizmet Verenlere aittir.

ustahome.com Hizmet Alan’ a ulusal, yerel veya diğer resmi dairelerden ya da üçüncü şahıslardan gelen bilginin doğru, hatasız veya güncel olduğunu ya da Hizmet Alan’ ın söz konusu bilgiyi kontrol ettiği tarihte güncel ve aktüel olduğunu beyan veya taahhüt etmemektedir.

Hizmet Veren ile Hizmet Alan arasında yapılacak hizmet sözleşmelerinden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç, ödeme ve benzeri yükümlülüklerden taraflar doğrudan kendileri sorumludur. ustahome.com, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yasal mevzuat kapsamında, satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı veya mecra kuruluşu statüsünde değildir.ustahome.com ile Hizmet Veren arasında (a) istihdam, (b) yarı zamanlı istihdam, (c) danışmanlık, (d) yüklenicilik, (e) ortak girişim veya (f) acentelik ilişkisi bulunmamaktadır.

6.Bu internet sitesinde sunulan hizmet ve haritalar, fotoğraflar, videolar da dâhil olmak üzere internet sitesinde yayınlanan içerik, yalnızca kişisel ve profesyonel olmayan kullanım içindir. İnternet sitesini ticari amaçlar için kullanmak yasaktır.İnternet sitesinde görünen veya internet sitesi ziyaretçileri tarafından kullanılan hizmet ve içerik (veriler, veri tabanları, yazılım, fotoğraflar, videolar, bilgiler, logolar, ayırıcı işaretler de dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) kesinlikle yalnızca kişisel kullanım için tasarlanmıştır ve tümü fikir ve sanat eserleri ve ticari markalar mevzuatı kapsamında korunmaktadır. İnternet sitesinde yer alan söz konusu bilgi ve veriler, kullanıcının bunları kullanma yetkisine sahip olduğu veya bunları kullanma yetkisinin kullanıcıya devredildiği anlamına gelmez. Bu kullanım şartlarını kabul etmiş kullanıcılar tarafından gönderilen verilerle ilgili olarak, hizmet verenler bu tip verilerin ustahome.com internet sitesinde paylaşılması için izin verirler. Söz konusu verileri paylaşan hizmet verenler, bu verilerin kendi eserleri olduklarını veya bunları ustahome.com internet sitesine göndermek için yasal lehtarlarından izin aldıklarını ve veriler üzerindeki fikri mülkiyet haklarını veya telif haklarını hiçbir şekilde ihlal etmediklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. ustahome.com bu veriler üzerindeki herhangi bir hakkın ihlal edilmesinden sorumlu tutulamayacaktır; bu tür sorumluluklar, tek başına ve münhasıran verileri gönderen hizmet verene aittir.

İçerik ve hizmet “olduğu gibi” sağlanmıştır. Firma; bilgilerin erişilebilirliği, bütünlüğü, geçerliliği ve eksiksizliğinden sorumlu değildir. Bir adresten diğerine veya bir adresten bir ilgi alanına yönlendirme uygulaması, bir algoritma sonucudur; mümkün olan en kısa yol olmayabilir. Firma, kullanıcının bu internet sitesinde bulunan veya bu internet sitesi aracılığıyla ulaşılabilir hale gelen bilgiler temelinde verdiği kararlardan sorumlu değildir. Her kullanıcı, kendi kişisel donanımı ve yazılımını virüslere karşı korumaktan sorumludur.

Kullanıcılar, hizmete dair herhangi bir içerik veya iletişim sistemini kullanırken üçüncü şahısların yasal haklarını hiçbir şekilde ihlal etmemekle yükümlüdür. ustahome.com sitesi bu gibi ihlallerle ilgili olarak hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk kabul etmemektedir ve bu ihlallerden doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk münhasıran kullanıcıya aittir.

7. ustahome.com sitesi, hizmetin kesintiler olmaksızın daima ulaşılabilir olacağını ve sorunsuz bir şekilde ve aksamadan çalışacağını garanti etmemektedir. Kesintiler, özellikle de internetin veya internet sitesinin erişilebilir olmaması ya da hizmetin geçici olarak kesintiye uğraması durumunda, Firmanın kontrol edemediği teknik koşullardan kaynaklanabilir. Kesintiler, bakım veya güncelleme işleri yürütülürken de söz konusudur. Kullanıcı, mümkünse çalışma saatleri dışında gerçekleştirilen bu tür işleri kabul ettiğini beyan eder. Hizmetin bu şekilde geçici olarak erişilmez olması, bir arıza veya hata değildir. Firma, kullanıcının ve hizmet verenin hizmet, bilgi ve bu internet sitesinin kullanımı ve/veya erişilmezliği nedeniyle maruz kaldığı hiçbir zarardan sorumlu değildir.

8.ustahome.com internet sitesi üçüncü kişilerce kontrol edilen diğer internet sitelerine bağlantılar içerebilir. Bu bağlantılar, kullanıcıların yararlanması amacıyla sunulmuştur; Firmanın bu internet sayfalarını desteklediği veya içeriklerini kabul ettiği anlamına gelmez. Kullanıcının bu bağlantıları kullanmayı tercih etmesi durumunda, Firma’ nın internet sayfasından ayrıldığını ve Firma’ nın üçüncü kişilere ait internet sayfaları üzerinde hiçbir kontrolü olmadığını bilmelidir. Bu nedenle Firma, bu bağlantılar ile yönlendirilen üçüncü kişi internet sayfalarının içeriğinden, yine üçüncü kişi internet sayfaları ziyaret sırasında kullanıcı tarafından verilecek bilgilerin gizliliğinin korunmasından veya kullanıcının maruz kalabileceği herhangi bir mali ya da başka türde zarardan veya kayıptan hiçbir durumda sorumlu tutulamaz. Bu hükümler, üçüncü kişi internet sayfaları için geçerli değildir. Kullanıcı, dikkatli davranmalı ve ziyaret ettiği internet sayfalarının kullanım şartları hakkında bilgi edinmelidir.

9.Firmanın kurum ve işletmelere dair veri tabanına dâhil olmak isteyen hizmet verenlerin kişisel bilgileri, kişisel verilerin gizliliği ve korunmasına ilişkin mevzuata uygun olarak, hizmetin sağlanması, ürünleri ve hizmetlerinin tanıtılması amacıyla (toplama, girme, düzenleme, kaydetme de dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) işleme alınacaktır. Firma hizmet verenler tarafından bu kapsamda sağlanan bilgileri veri tabanına kaydetmek ve/veya hizmet kapsamında diğer kullanıcılar ile paylaşmak konusunda tek başına karar alma yetkisine sahiptir. Firmanın hizmet veren tarafından sunulan bilgileri hizmet kapsamında ustahome.com üzerinden yayınlayıp yayınlamayacağı veya hangi sürelerde yayına alacağı yine Firmanın tasarrufundadır. Bu anlamda veri paylaşımı kullanıcılara Firmadan herhangi bir talep hakkı doğurmaz.

10. Hizmet verenler, ustahome.com sitesinde duyurulacak iletişim yolları kanalıyla Firma ile iletişime geçebilirler. Bahsi geçen iletişim yöntemlerini kullanarak, Firmanın veri tabanında sakladığı kişisel verilerini doğrulayabilir ve Firma’ dan bu verileri düzeltmesini, değiştirmesini veya silmesini talep edebilir. Hizmet verenler Firma’ nın veri tabanından silinmek istiyorsa, yine duyurulacak iletişim yolları kanalıyla Firma’ nın veri tabanından silinmeyi talep ettiğini bildiren imzalı bir dilekçe göndermelidir. Aksi takdirde, Firma hizmet verenden Firmanın veri tabanından silinmesini talep ettiği imzalı bir dilekçe almamışsa, Firma hizmet verenin kişisel bilgilerini hizmet bağlamında ve tanıtım mesajları göndermek amacıyla muhafaza etme hakkını elinde tutar.

11. Firma (tek başına ve/veya uzmanlaşmış üçüncü şahıs Firmaları ile işbirliği içinde), tanımlama bilgilerinin (cookies), web işaretçilerinin kullanılması vb. de dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ziyaretçi sayısını tespit etmek, istatistikler çıkarmak ve internet sitesinin işlevselliğini arttırmak adına bilgiler toplar. İnternet sitesine yapılan bir ziyaret sırasında, kullanıcının ziyaret ettiği sayfalar ve bu sayfalarda bulunması mümkün her türlü tanımlama bilgisi kullanıcının bilgisayarına yüklenir. Tanımlama bilgileri, internet sitesi ziyaretçilerinin bilgisayarlarını sunucuya tanıtan metin dosyalarıdır. Bu tanımlama bilgileri, yalnızca elektronik iletişim ağı aracılığıyla iletişim kurmak veya iletişimi kolaylaştırmak ya da gerekli olduğunda kullanıcının talep ettiği hizmeti sunmak amacıyla kullanıcının bilgisayarına yüklenir. Hizmet kullanıcısı, bilgisayar tarayıcısını ustahome.com internet sitesindeki bazı hizmetlerde bulunan tanımlama bilgilerinin kullanımı için kendisini uyarır veya tanımlama bilgilerinin kullanımını tamamen engelleyecek şekilde ayarlayabilir.

12.Kullanıcılardan Hizmet Veren’ e ilişkin olarak gelen yorumlar/değerlendirmeler, ustahome.com tarafından yapılacak gerekli onay, kontrol ve düzeltme akabinde tüm Kullanıcıların görebileceği şekilde yayınlanır. ustahome.com’ nun söz konusu yorumları düzeltme ya da yayınlayıp yayınlamama yetkisi vardır. ustahome.com, önceden haber vererek veya vermeden dilediği zaman Web Sitesi’ ni (veya bir kısmını) geçici veya kalıcı olarak değiştirme veya sonlandırma hakkını saklı tutar.

Web Sitesi’ nin bütünlüğünü korumak amacıyla, ustahome.com dilediği zaman kendi inisiyatifine dayanarak, belirli İnternet Protokolü adreslerindeki Kullanıcıların Web Sitesi’ ne erişmelerini engelleyebilir. Hizmet Veren ve Hizmet Alan, Web Sitesi’ne yüklemiş oldukları içeriklerden hukuki ve cezai olarak sorumludur. İçeriklerin, ustahome.com tarafından yayınlanmış olması Hizmet Veren ve Hizmet Alan’ın sorumluluğunu kaldırmamaktadır.

ustahome.com hizmetlerin bazılarını veya tamamını ileride ücretli yapma hakkını saklı tutar.

ustahome.com, dilerse Kullanıcıların e-posta adresini, cep telefon numarasını ve diğer bilgileri doğrulamak amacıyla SMS, e-posta veya diğer teknik araçlar kullanabilir.

ustahome.com Hizmet verenlerin işbu Sözleşmeyi ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde ya da durumun gerektirdiği ölçüde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın Web Sitesi’ ni kullanmaktan ve hizmet veren haklarına erişimden men edebilir, geçici olarak kullanımı durdurabilir.

13.Kullanıcılar birbirleri arasındaki ilişkilerden tamamen kendileri sorumludur. ustahome.com, Web Sitesinden indirilen herhangi bir dosyanın virüs ya da diğer kirli ya da bozucu özellikler taşımayacağını garanti edemez. Yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği sürece, ustahome.com, Web Sitesi ya da web sitesinin kullanımıyla ilgili olarak, herhangi bir üçüncü şahsın, Web Sitesi kullanıcılarının, reklam verenlerin ve/veya sponsorların fiil, ihmal ve davranışlarına ilişkin sorumlu değildir. ustahome.com, Web Sitesi’ nin işletiminden veya koşullarının uygulanmasından doğan hiçbir veri kaybından sorumlu değildir.

ustahome.com koruma amaçlı makul tedbirleri almaktadır. Ancak kendisine ait bilgisayar ağına ve bu ağdaki mevcut veri tabanı bilgilerine yapılabilecek saldırılar sonucu Kullanıcı bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

ustahome.com 3. kişilerin Web Sitesi’ nin kullanımı ile ilgili davranışı sonucunda ortaya çıkan, bedensel zarar, duygusal rahatsızlık gibi fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, doğrudan veya dolaylı, maddi veya manevi her türlü zararı ve/veya bir Hizmet Veren’ in verdiği hizmetlerden veya Hizmet Alan’ ın verilen hizmet karşılığında Hizmet Veren’ e ödeme yapmamasından dolayı doğabilecek zararlardan sorumluluk kabul etmez.

Bu sayfaların tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan yazılımın hakkı ustahome.com’ ya aittir. Bahsi geçen yazılımın kopyalanması veya kullanılması, kullanılan yazılımların ve teknolojilerin tersine mühendislik işlemlerine tâbi tutulması kesinlikle yasaktır. ustahome.com’ ya iletilen tüm yorum ve eleştirilerin telif hakları ustahome.com’ ya aittir. ustahome.com söz konusu yorumlar üzerinde çeşitli değişiklikler yapmak hakkını saklı tutar ve yorumların bazılarını yayınlamayabilir. ustahome.com, kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, kullanıcı hesabına bağlı olan bütün bilgiler, yorum ve eleştirileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkını saklı tutar.

14.Firma, hizmet ve internet sitesinin kullanım şartları üzerinde değişiklikler veya ilaveler yapma hakkına sahiptir. Yapılan her türlü değişiklik ustahome.com internet sitesinde duyurulacaktır.Yenilenmiş güncel Sözleşme, Web Sitesi’ nde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Web Sitesi’ nin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş Sözleşme şartlarına tabi olacaktır.

15.Hizmet kullanımı, işbu kullanım şartlarının koşulsuz kabul edilmesini gerektirir. Taraflar işbu Sözleşme’ yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Sözleşme’ nin feshi anında tarafların birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez

16.İşbu kullanım şartlarıyla ilgili olarak ortaya çıkabilecek tüm ihtilaflar, münhasıran Türk hukukuna tabidir ve yargı yetkisine Konya mahkemeleri ve icra daireleri sahiptir.